นางสาววนิดา นาประโคน

 

เชื้อโรคโควิด 19 เป็นเชื้อโรคที่ระบาดได้อย่างรวดเร็วถ้าไม่รู้จักป้องกันมันเป็นเชื้อโรคที่เป็นได้กับทุกเพศทุกวัยมีผู้คนที่ติดเชื้อโรคโควิด 19 เสียชีวิตไปมากมายหลายศพตั้งแต่มีเชื้อโรคโควิด 19 ระบาดเพราะเป็นเชื้อโรคที่แพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็วถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรค ยิ่งทุกวันนี้มีเชื้อโควิดกลายพันธ์ุที่รุนแรงมากขึ้นดังนั้นรัฐบาลไทยจึงมีการรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยทุกคนฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคโควิด 19 ซึ่งรัฐบาลไทยได้สั่งซื้อวัคซีนมาจากต่างประเทศให้ประชาชนชาวไทยได้รับวัคซีนกันทุกคน
ในชุมชนตำบลเมืองฝางมีครอบครัวหนึ่งได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มทั้ง 3 คนครอบครัวนี้ทำงานเป็นเดริเวอร์รี่ส่งแกร๊บในตัวเมืองบุรีรัมย์ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกวันที่ 10 พ.ค. 2564 นายปฐวีกานต์ ก่ำแก้ว อายุ 25 ปีอยู่ที่บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่1 บ้านเมืองฝาง ต.เมืองฝางบุรีรัมย์ได้ฉีดวัคซีนพร้อมกับพ่ออายุ 55 ปีและพี่ชายอายุ 31 ปี นายปฐวีกานต์ได้เล่าว่าการฉีดวัคซีนไม่น่ากลัวอย่างที่ได้รับฟังข่าวมา ไม่เจ็บเท่าไรฉีดวันแรกจะง่วงๆหน่อยแต่รู้สึกหิวกินอาหารมากกว่าปกติและกระหายน้ำ กินน้ำบ่อยพอวันที่ 2-3 ก็หายเจ็บทำงานได้ปกติเข็มที่ 2 ฉีดวัคซีนวันที่ 31พ.ค. 2564 ทั้ง 3 คนก็ผ่านการฉีดวัคซีนไปด้วยดีไม่มีอาการผิดปกติอะไรใช้ชีวิตทำกิจวัตรประจำวันได้ปกติทั้ง 3 คนได้พูดคุยชักชวนคนในชุมชนบ้านเมืองฝางและเพื่อนร่วมงานให้ไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิด 19 ด้วยเพราะการฉีดวัคซีนไม่น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิด ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคโควิด 19 ดีกว่าให้เชื้อโรคแพร่เชื้อและกลายพันธ์ุที่รุนแรงคนที่ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคโควิด 19 ในครั้งนี้เป็นเกราะป้องกันตัวเองจากโรคร้ายและเป็นการฉีดวัคซีนช่วยชาติด้วยและชาวบ้านในชุมชนตำบลเมืองฝางก็ได้รับการฉีดวัคซีนหลายคนแล้ว เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2564 กลุ่ม อสม. และประชาชนทั่วไปที่ได้ลงทะเบียนไว้ได้ฉีดวัคซีนทุกคนของเข็มแรกแล้วและวันที่ 17 มิ.ย. 2564 ก็จะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 คนที่ฉีดแล้วก็ไม่มีอาการอะไรที่ผิดปกติและได้ชักชวนชาวบ้านในชุมชนไปรับฉีดวัคซีนให้ได้ทุกคนฉีดวัคซีนหยุดเชื้อช่วยชาติ

อื่นๆ

เมนู