นางสาวจุฑามาศ คะรัมย์

การแจกหน้ากากอนามัยให้กับเด็กๆและคณะครูโรงเรียนในตำบลเมืองฝาง
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น การใช้ชีวิตประจำวันก็เปลี่ยนไปต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง และมีบางกลุ่มที่เริ่มฉีดวัคซีนไปแล้วนั้น แต่ก็มีกลุ่มเด็กๆ ที่ยังต้องดูแลป้องกันตัวเองให้มากขึ้น และมีเพียงหน้ากากอนามัยที่เราสามารถใส่เพื่อป้องกันให้ปลอดภัย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้นำหน้ากากมาแจกให้กับเด็กๆนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านเมืองดู่ โรงเรียนบ้านโคกกลาง โรงเรียนบ้านเมืองฝาง ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และได้มอบฉากกั้นให้กับโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง อีกด้วย นอกจากมามอบหน้ากากนามัยและฉากกั้นแล้ว ทีมผู้จ้างงานยังให้คำแนะนำและความรู้ในการใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี เช่น ล้างมือให้สะอาดก่อนใส่ คลี่รอยจีบออกคลุมทั้งจมูกจนถึงปลายคาง คล้องสายกับใบหูหรือผูกให้แน่น กดตรงขดลวด ให้พอดีกับสันจมูกจนมิดชิด ห้ามนำมือไปจับบริเวณด้านนอกหน้ากาก เพราะอาจมีเชื้อโรคติดอยู่ ควรเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวัน และไม่ควรใช้อันเดิมเป็นเวลานานเพราะจะกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค เพราะหน้ากากอนามัยที่แจกจะเป็นแบบใช้แล้วทิ้ง
การล้างมือให้ถูกสุขลักษณะ เช่น
1.ฝ่ามือถูฝ่ามือ
2.ถูหลังมือและซอกนิ้ว
3.ถูฝ่ามือและซอกนิ้ว
4.หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ
5.ถูนิ้วและโคนนิ้วหัวแม่มือ
6.ถูปลายนิ้วมือบนฝ่ามือ
7.ถูรอบข้อมือ เพื่อให้น้องๆได้ลองไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

อื่นๆ

เมนู