นางสาวสุฑามนต์ อะรัญ

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทำให้ประชากรทั่วโลก มีอาการเจ็บป่วย ติดเชื้อ และเสียชีวิตจากโรคนี้ จึงทำให้แต่ละประเทศได้มีการผลิตวัคซีนเพื่อใช้ในการต้านเชื้อโรคโควิด-19 โดยในประเทศไทยมีการจัดฉีดวัคซีนฟรีให้แก่ประชาชน ซึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์และสนามช้างอารีน่า โดยฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์เป็นอันดับแรก และแบ่งให้ฉีดแต่ละตำบล
ประโยชน์ของการฉีดวัคซีน

1.เพิ่มภูมิคุ้มกัน โอกาสที่จะป่วยเป็นโรคก็น้อยลงการระบาดก็ลดลง
2.ลดอัตราการตายและเป็นการป้องกันการป่วยหนัก ลดอัตราการต้องรักษาอยู่ในโรงพยาบาลนานๆ
3.เป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับสังคมจนสามารถช่วยลดการแพร่ระบาดหากฉีดในประชากรทั้งหมด 60- 70% ไวรัสก็จะหายไป
4.ชีวิตความเป็นอยู่และสังคมจะค่อยๆกลับคืนสู่ภาวะปกติในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การศึกษา
5.สุขภาพจิตและภาวะความเครียดจะค่อยๆดีขึ้น

วัคซีนทุกชนิดจะช่วยป้องกันไม่ให้ป่วยหนัก แม้ฉีดครบแล้วแต่ยังมีโอกาสติดเชื้อและแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้โดยเฉพาะผู้ที่อ่อนแอ ดังนั้นหากมีอาการป่วยคล้ายวัดให้สังเกตตัวเองและระวังไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น งดออกจากบ้านอย่างน้อย 7 วัน สวมหน้ากากสองชั้น รักษาระยะห่างและหมั่นล้างมือ

อื่นๆ

เมนู