นายปพนวิช ประทุม

ค้างผัก เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนอาจจะกำลังอยากปลูกผักไว้ทานเองที่บ้านให้ความสนใจ อย่างผักจำพวกไม้เลื้อย เช่น ถั่ว แตง บวบ มะระ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องมีค้างเพื่อให้ลำต้นไม้เหล่านั้นได้เกาะเลื้อยเติบโตขึ้นมา ที่ศาลาบ้านเมืองดู่ได้ทำค้างแบบซุ้ม ค้างชนิดนี้เป็นค้างที่นิยมนำมาใช้จัดโชว์เพื่อความสวยงามมากกว่า สามารถใช้เป็นอุโมงค์ครอบเหนือทางเดินในสวน เป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ ทั้งให้ร่มเงา ประหยัดพื้นที่ ส่วนการเก็บผลผลิตก็สามารถทำได้ง่าย แต่การจัดการตัดแต่งกิ่งค่อนข้างยากหากตัวซุ้มมีความสูงมาก ค้างแบบนี้เหมาะสำหรับปลูก มะระ บวบ และน้ำเต้า แบบของค้างผักนั้นมีแบบที่หลากหลายมากมาย แล้วแต่การใช้งานและความต้องการของผู้ปลูก 

 

อื่นๆ

เมนู