จากที่ได้นำเสนอข้อมูลการเพาะพันธุ์กบไปแล้ว ต่อไปจะเป็นวิธีการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์
ขั้นตอนแรกเราต้องเตรียมบ่อให้พร้อม บ่อส่วนใหญ่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 3 × 4 เมตร

มีพื้นที่เป็นพื้นบกสำหรับให้กบอาศัยอยู่อย่างน้อย 70% ของบ่อ ที่เหลือเป็นพื้นน้ำ

บ่อควรตั้งอยู่กลางแจ้งมีแสลนกรองแสงทำเป็นหลังคาและกันแดดรวมทั้งมีตาข่ายกันนก

มีการวางระบบน้ำเดินท่อน้ำพีวีซีไปยังบ่อเพื่อง่ายต่อการเติมน้ำและเปลี่ยนน้ำ สะดวกต่อการทำความสะอาด
การดูแลและเลี้ยงกบ เมื่อคัดลูกกบนำไปเลี้ยงในบ่อแล้ว ควรใส่วัชพืชน้ำและแพไม้ไผ่ เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของกบ

ในช่วงแรกควรให้ใช้อาหารเม็ดสำหรับเลี้ยงลูกกบไประยะหนึ่งก่อน เมื่อกบเริ่มโตขึ้นค่อยให้อาหารเม็ดสำหรับกบโต โดยให้อาหารวันละ 2 ครั้ง

เช้า-เย็น ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ 3-4 เดือน ก็สามารถจับกบขายได้แล้ว
การขายส่วนใหญ่ที่ขายคือขายกบเนื้อ น้ำหนักประมาณ 200-300 กรัม ราคากิโลกรัมละ 70-90 บาท

อื่นๆ

เมนู