ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาศาสตร์ราชภัฏบุรีรัมย์
เดือนตุลาคม 2564 เป็นเดือนที่สิบของการทำกิจกรรมในโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของ ต.เมืองฝาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลสุขภาพในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ระหว่างวันที่ 9-10 เป็นการอบรมให้ประชาชนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 อันเนื่องมาจากการระบาดครั้งใหมในประเทศ และเพื่อเป็นการให้ความรู้ แนวทางการป้องกัน และอธิบายการทำงานของวิทยากรในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่อยู่ในโรงพยาบาลสนาม การปฏิบัติตัวอยู่ในนั้น การใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลสนาม อธิบายการตรวจเชิงรุกในแต่ละพื้นที่ และอธิบายให้ประชาชนที่มาอบรมการเกิดโรคมาจากที่ใด และการแนะนำการฉีดวัคซีนว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด และแนะนำว่าวัคซีนมีกี่ชนิด การฉีดวัคซีนจำเป็นอย่างยิ่ง และมีกิจกรรมนันทนาการจากคณะอาจารย์มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สร้างความสนุกสนานให้แก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม มีของฝากและมรการอบรมการสอนให้ทำสบู่น้ำนมข้าว กับการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ ทำเสร็จก็บรรจุภัณฑ์แจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาร่วมอบรมเอากลับไปใช้งาน

อื่นๆ

เมนู