ติดแผนที่หมู่บ้านและทำความสะอาดแต่ละศาลาทั้งกว่าตัดต้นไม้และติดแผนที่หมู่บ้านทุกศาลาทั่วหมู่บ้าน ทั้งแต่หมู่1จนถึงหมู่16 ช่วยกันอย่างสามัคคี ถึงจะเหนื่อยแต่ก็สนุกมาก ช่วยกันคนละไม้คนละมือ ผมเป็นคนปีนติดไม้ บางศาลาก็ติดง่าย บางศาลาก็ติลำดบาก แต่ก็ผ่านพ้นไปด้วยครับ สุดท้ายก็มาติดที่ศาลาหมู่8 และพากันเก็บเม็ดสโน พร้อมทั้งตัดหญ้าในสวน แต่ติดที่บังฝนให้กับป้าในศาลา

อื่นๆ

เมนู