ชุมชนบ้านเมืองดู่ เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ 1,700 หลังคาเรือน เนื่องจากในช่วง 1- 2 ปีที่ผ่านมานั้น เกิดโรคระบาดขึ้น ซึ่งชื่อว่าไวรัสโคโรนา หรือโควิค -19 ขึ้น จึงทำให้บ้านเมืองดู่ของเรานั้นมีการตรวจสุขภาพ และเข้มงวดกับการเข้า – ออก หมู่บ้าน มากขึ้น ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวที่ผ่านมา นั้นคือเทศกาลสงกรานต์ที่บ้านเมืองดู่ของเรานั้นก็ได้มีมาตรการณ์การป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า โดยการตั้งจุดตรวจหรือ เรียกอีกอย่างว่าด่านความมั่นคงของหมู่บ้านเมืองดู่ขึ้น ซึ่งจะเป็นการร่วมมือร่วมแรงของหลาย ๆ ภาคส่วน จะมีทั้งผู้นำหมุ่บ้านทั้ง 4 หมุ่ ,อสม , อพปร และทีมขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันจัดตั้งจุดตรวจสกัดตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ซึ่งถือว่าเป็นถนนสายหลักที่สามารถเชื่อมต่อไปถึงหลาย ๆ หมู่บ้าน ก็จะตั้งด่านกันตลอดเวลาทั้งวัน โดยการจัดเวรสลับสับเปลี่ยนกันไปตลอดทั้ง 24 ซ.ม. เพื่อให้ความช่วยเหลือและคอยดูแล อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไปมา และมีที่พักสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อน หรือต้องการหยุดพักรถ ได้พักผ่อนหลับ สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจุดเสี่ยงทั้ง 18 จังหวัด ทางจังหวัดบุรีรัมย์มีมาตรการให้ผู้ที่เดินทางมาจากจุดเสี่ยง ได้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่าที่ ร.พ.บุรีรัมย์ ซึ่งมี่ค่าใช้จ่าย 600 บาท ต่อคน หรือผู้ที่ต้องการตรวจเชื้อก็สามารถไปตรวจได้ ที่ ร.พ.บุรีรัมย์ได้ ซึ่งสถานที่ตรวจจะอยู่ที่ เต้นท์ด้านหน้าของ ร.พ.บุรีรัมย์ ซึ่งใช้เวลาในการตรวจไม่นานจะใช้เวลาในการรอผลตรวจประมาณ 3-4 ซม เท่านั้นก็จะทราบผลการตรวจ จะเห็นได้ว่าจากสถานการณ์โควิคระบาดรอบนี้ ทางชุมชนบ้านเมืองดู่ของเรานั้น ได้มีมาตรการป้องกันที่เข้มแข็งและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างดี จนทำให้ ณ ปัจจุบันนี้ที่บ้านเมืองดู่ของเรายังไม่พบการติดเชื้อเลย แม้แต่คนเดียว

อื่นๆ

เมนู