นางสาวเบ็ญญา เลี่ยมนางรอง

ปัจจุบันในครัวเรือนมักมีเศษอาหารที่เหลือทิ้งจากการบริโภคมากมายในแต่ละวันและเศษใบไม้ที่หล่นทับถมกันมากมาย วิธีจัดการที่ดีที่สุด คือ วิธีทำปุ๋ยหมัก
ตำบลเมืองฝางเป็นตำบลที่มีต้นไม้ค่อนข้างเยอะและบ้านเรือนค่อนข้างแออัดในบางพื้นที่ทำให้มีปัญหาในเรื่องเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภค ทางคณะอาจารย์เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการปัญหาเรื่องเศษอาหารและเศษใบไม้ในชุมชนจึงจัดอบรมการทำถุงหมักปุ๋ยขยะอินทรีย์ในครัวเรือนขึ้น โดยวัสดุอุปกรณ์เป็นสิ่งที่หาซื้อได้ง่ายและราคาประหยัด ซื้อทำจากผ้าใบพลาสติกขนาดที่เหมาะสม มาให้ชาวบ้านสามารถเย็บออกแบบเองได้ ลักษณะของถุงปุ๋ยจะมีช่องเปิดด้านบนสำหรับเติมปุ๋ยอินทรีย์และ EM และช่องด้านข้างสำหรับตักปุ๋ยที่ย่อยสลายแล้ว ปุ๋ยที่ย่อยสลายแล้วชาวบ้านสามารถนำไปใส่พืชผักตามต้องการได้ โดยภายในถุงสามารถเติมเศษอาหาร เศษผักผลไม้ เศษใบไม้ เศษหญ้า หรือจะเป็นมูลสัตว์ก็สามารถเติมได้ จากนั้นใช้ EM ผสมน้ำรดทับเศษต่างๆที่เติมลงไป EM จะช่วยย่อยสลายและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ นำถุงไปวางไว้ในที่ร่มเพื่อยืดอายุการใช่งานของถุงหมัก วางทิ้งไว้ประมาณ 1-3 เดือนชาวบ้านสามารถเปิดและตักปุ๋ยด้านล่างไปใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการ
จะเห็นได้ว่าการมีถุงหมักปุ๋ยไว้ในครัวเรือนนอกจากจะสามารถจัดการเศษอาหาร เศษใบไม้ต่างๆได้แล้ว ปุ๋ยที่ได้จากการหมักอย่างสมบูรณ์สามารถนำไปใส่พืชผักสวนครัวได้อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู