ประเพณีแซนโฎนตาที่บ้านโคกกลาง ชาวบ้านโคกกลางมีทั้งเขมรและส่วยในพื้นที่ ร่วมจัดงานงานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ เพื่อเซ่นไหว้บรรพบุรุษ อุทิศส่วนบุญแก่ผู้ล่วงลับ ลูกหลานได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และพบปะญาติมิตร เกิดความสามัคคีระหว่างพี่น้องในพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่บริเวณศาลาช่วยกันทำกระโจงของแต่ละหมู่ ในตอนเช้า เตรียมของเซ่น ปูเสื่อ วางหมอน ผ้าขาวปูทับ และนำถาดสำรับวางบนผ้าขาว พร้อมข้าว 2 จาน กับข้าว 1 อย่าง ขนมหวาน 1 อย่างและธูป 1 ดอก แต่ก่อนมีกล้วยน้ำว้า มะพร้าว หรือผลไม้ตามฤดูกาลที่หาได้ในท้องถิ่น ปัจจุบันมีสาโท และเครื่องคาวหวานร่วมด้วย

อื่นๆ

เมนู