ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จัดทำขึ้นทุกปีในช่วงวันออกพรรษา นิยมจัดขึ้นในภาคอีสานโดยชาวบ้านมีความเชื่อว่าในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 พระพุทธเจ้าได้แสดงปาฏิหาริย์ด้วยการเปิดโลกทั้งสาม คือสวรรค์ มนุษย์ และนรก ให้เห็นถึงกันได้ ทำให้มีผู้ที่ได้เห็นวิมานบนสวรรค์ ถ้าผู้ใดต้องการจะอยู่ในสถานที่งดงามแบบนั้นต้องหมั่นสร้างบุญกุศลปฎิบัติธรรมสร้างปราสาทกองบุญในขณะที่ยังเป็นมนุษย์ก่อน จนเป็นที่มาของการสร้างปราสาทผึ้ง

ปราสาทผึ้ง หรือต้นผึ้ง สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธะบูชาในวันออกพรรษาเชื่อว่าเป็นการทำบุญที่ได้บุญกุศลมากและเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ

ชาวบ้านโคกกลาง ตำบลเมืองฝาง ยังคงรักษาประเพณีของโบราณไว้ มีการจัดทำปราสาทผึ้งแบบเรียบง่ายโดยใช้กาบกล้วย ไม้ และวัสดุอื่นๆมาทำเป็นโครงปราสาท ร้อยติดกันด้วยตอกไม้ไผ่ ประดับตัวปราสาทด้วยดอกไม้ที่ทำจากเทียนขี้ผึ้งในตัวปราสาทยังมีเครื่องอัฐบริขาร เช่น สบง จีวร เป็นต้นในวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 11 ชาวบ้านเรียกว่าวันโฮม แต่ละหมู่บ้านจะแห่ปราสาทผึ้งมาไว้บริเวณวัด เพื่อรอถวายแด่พระสงฆ์

อื่นๆ

เมนู