ในกิจกรรมการนำวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนมาใช้ประโยชน์โดยสอนชาวบ้านในการประดิษถุงใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ซึ่งส่วยในการทำให้สามารถนำปุ๋ยหมักชีวภาพมาใช้ได้ไวมากขึ้น

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพหรือ ปุ๋ยหมักเป็นสารธรรมชาติ ที่ได้จากกระบวนการหมักบ่มวัตถุดิบจากธรรมชาติต่าง ๆ ทั้งพืชและสัตว์ จนสลายตัวสมบูรณ์เป็นฮิวมัส วิตามิน ฮอร์โมน และสารธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งเป็นทั้งอาหารของดิน ตัวเร่งการทำงานของสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ในดิน และอาศัยอยู่ปลายรากของพืช ที่สามารถสร้างธาตุอาหารกว่า 93 ชนิด ให้แก่พืช

เพื่อให้การย่อยสลายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM  หรือสารเร่งซุปเปอร์ พด. เพื่อเร่งกระบวนการหมัก

การทำปุ๋ยหมัก แบ่งเป็นชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ ปุ๋ยหมักจากพืช และปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร มีทั้งสูตรน้ำและสูตรแห้ง

ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

  1. เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในดิน เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา และแอคติโนมัยซีส
  2. ให้ธาตุอาหาร และกระตุ้นให้จุลินทรีย์สร้างอาหารกว่า 93 ชนิดแก่พืช
  3. ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติและโครงสร้างดินให้ดีขึ้น
  4. ช่วยดูดซับหรือดูดยึดธาตุอาหารไว้ให้แก่พืช
  5. ช่วยปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของดิน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช
  6. ช่วยกำจัดและต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคต่าง ๆ
  7. ทำให้พืชสามารถสร้างพิษได้เอง ช่วยให้ต้านทานโรคและแมลงได้ดี

 

อื่นๆ

เมนู