นายปพนวิช ประทุม

ปัจจุบันเราอยู่ในยุคดิจิทัล เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) เป็นการทำเกษตรสมัยใหม่ ด้วยการใช้เทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์ เครื่องจักร ฯลฯ ที่มีความแม่นยำสูงเข้ามาช่วยในการทำงาน โดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ได้จัดการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนตำบลเมืองฝางเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือกในการบริหารจัดการฟาร์มของตัวเอง
โดยมีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ และมีการสาธิตให้เห็นภาพและการทำงานจริงๆของอุปกรณ์ต่างๆทำให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่อง Smart Farm มากขึ้น และประโยชน์ของการนำ Smart Farm มาใช้ในการทำเกษตรนั้นมีหลากหลาย เช่น
1. ลดการใช้แรงงานคน
2. ได้สินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น
3. ผู้ดูแลสวนมีเวลามากขึ้น


และสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนั้นคือหลังจากที่จบการบรรยาย ได้มีประชาชนจำนวนมากมาขอคำปรึกษาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานในหลายรูปแบบและยังมีบางส่วนที่สนใจนำไปต่อยอดในการทำเป็นธุรกิจของตัวเองอีกด้วย
ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆที่ มีประชาชนสนใจเป็นอย่างมาก

อื่นๆ

เมนู