นางสาวปวริศา ครุฑประโคน

ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ของทุกปี จะเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวของเกษตกรที่มีอาชีพทำนา ในสมัยก่อนชาวนาจะนิยมเก็บเกี่ยวโดยการใช้เคียวเกี่ยวข้าว และทำการทุบข้าวเพื่อให้ได้ข้าวเปลือกด้วยวิถีชาวบ้าน แต่ทุกวันนี้มีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาตามยุคตามสมัยและล้ำสมัยมากขึ้น จึงพัฒนามาเป็นการเก็บเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวข้าว ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวให้เสร็จหลายๆไร่ภายในวันเดียวและรถเกี่ยวข้าวสามารถเกี่ยวแล้วบดให้เป็นเมล็ดข้าวเปลือกได้เลย โดยไม่ต้องนำมาทุบ หรือสีข้าวอีกรอบเหมือนในสมัยก่อน ดังนั้นจึงต้องมีการตากข้าวเพื่อให้เมล็ดข้าวเปลือกแห้งและไม่อับชื้น ก่อนจะนำเข้ายุ้ง หรือนำไปขายเพื่อให้ได้ราคาดี
ชาวบ้านจะนิยมนำข้าวเปลือกไปตากในพื้นที่ต่างๆเช่น ลานกว้างๆ สนาม หรือแม้กระทั่งบนท้องถนนทางเข้าหมู่บ้านที่เป็นถนนลาดยาง หรือถนนคอนกรีต เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะชอบนำข้าวไปตากตามถนนเพราะบนถนนจะร้อนระอุและแห้งเร็วกว่าที่อื่น แต่การต่างบนถนนมักจะเกิดปัญหาเเละอุปสรรคกับการเดินทางผ่านไปผ่านมาของรถบนท้องถนนเป็นอย่างมาก ทำให้การจราจรติดขัด ในความเป็นจริงก็ไม่ควรตากข้าวบนถนนเพราะมันอันตรายแต่ชาวบ้านไม่มีทางเลือกเลยจำเป็นต้องตาก
สิ่งที่ต้องมีเพื่อใช้เป็นข้อควรระวังในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนคือ
1.ควรมีป้ายบอกให้ชัดเจนว่าทางข้างหน้ามีการตากข้าว เพื่อให้ลดความเร็วลง
2.ควรมีกรวยสามเหลี่ยมตั้งก่อนถึงบริเวรตากข้าว
3.ควรขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง

อื่นๆ

เมนู