วัวหรือโคในสมัยโบราณอาจจะเลี้ยงไว้ใช้งาน ไถนา หรือไว้ลากเกวียนแต่ยุคสมัยนี้การเลี้ยงวัวเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรองจากอาชีพหลักอย่างการทำนาหรืออาจสร้างรายได้ ได้ดีกว่าการทำนาในยุคสมัยนี้เป็นอย่างมาก
ในปัจจุบันนี้การทำนาเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในยุคนี้แล้วเพราะผลกระทบจากภัยแล้ง ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกษตรกรหรือชาวนาจึงหันมาประกอบอาชีพเสริมอย่างเช่นการเลี้ยงวัวเพื่อเอาไว้ขายอย่างเช่น คุณเป็ด ก็เช่นกันคุณเป็ดเริ่มหันมาสนใจการเลี้ยงวัวเป็นอาชีพซึ่งปัจจุบันคุณเป็ดมีวัวหลายตัวทั้งตัวผู้และตัวเมียเพราะเลี้ยงมาหลายปีแล้ว และการเลี้ยงวัวนี้ก็สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเป็นอย่างมากโดยวีธีที่คุณเป็ดเลี้ยงวัวก็มีทั้งปล่อยให้หากินเองในบริเวรที่ล้อมรั้วไว้เพื่อไม่ให้ไปกินและสร้างปัณหาให้คนที่ปลูกพืชผักที่อยู่ใกล้เคียงกัน และอีกอย่างก็คือคุณเป็ดได้ปลูกข้าวโพดไว้ให้วัวกินเพราะการกินหญ้าเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของวัวซึ่งคุณเป็ดจะนำต้นข้าวโพดที่ปลูกไว้มาเข้าเครื่องสับให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อวัวจะได้กินง่าย แต่ถ้าเป็นวัวแม่ลูกอ่อนก็จะนำต้นข้าวโพดที่สับแล้วมาคลุกเคล้ากับหัวอาหารวัวหรือรำข้าวก็ได้เพื่อเป็นการบำรุงให้วัวแข็งแรงในระยะให้นม และถ้าลูกวัวโตประมาณ3-4เดือนก็สามารถขายได้แล้วซึ่งวัวตัวหนึ่งก็จะขายได้ประมาณ3-4หมื่นบาทการเลี้ยงวัวจึงสร้างรายได้ให้คุณเป็ดมากพอสมควร ส่วนที่คอกวัวก็มีการอัดฟางเป็นก้อนๆเพื่อสะดวกในการเก็บและขนย้ายเอามาเก็บไว้ให้วัวกินเรื่อยๆส่วนแม่พันธุ์วัวก็จะมีลูกได้ประมาณ19-20ตัวต่อแม่พันธุ์1ตัว วัวจะเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุ3ปีขึ้นไปเพราะเป็นวัยที่สมบูรณ์แล้ว คุณเป็ดใช้วิธีผสมเทียมให้วัวค่าใช้จ่ายอยู่ที่1,500บาทต่อครั้งวัวจะอุ้มท้อง9เดือนถึงจะคลอดหลังจากคลอดประมาณ2-3เดือนถ้าเป็นวัวที่สมบูรณ์ก็สามารถผสมเทียมและมีลูกได้ต่อไปเรื่อยๆชาวนาจึงนิยมเลี้ยงวัวมากในปัจจุบันเพราะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้ดีเลยทีเดียว
อาชีพเลี้ยงวัวหรือจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามถ้าเรารักและสนใจในอาชีพที่เราทำมักจะประสบผลสำเร็จอยู่เสมอเหมือนกับคุณเป็ดที่หันมาทำอาชีพเลี้ยงวัวจนสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวของเธอเป็นอย่างมาก ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรขอให้เรารักและสนใจในอาชีพทุกคนก็สามารถประสบผลสำเร็จได้เหมือนกันทุกคนคะ

อื่นๆ

เมนู