นางสาวเบ็ญญา เลี่ยมนางรอง

เบญญา เลี่ยมนางรอง การปลูกต้นไม้เป็นการสร้างภูมิทัศน์ สร้างความอุดมสมบูรณ์ ความเขียวชอุ่มและความร่มเย็นให้กับพื้นที่ต่างๆ
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 U2T ตำบลเมืองฝางร่วมกับชาวบ้านโคกลำดวนได้ลงพื้นที่วัดโคกลำดวนซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านเพื่อปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆพื้นที่วัด ได้ร่วมกันจัดการพื้นที่บริเวณปลูก ขุดหลุมให้ได้ขนาด และปลูกต้นไม้ที่ได้เตรียมไว้ ซึ่งต้นไม้ที่เตรียมไว้มีค่อนข้างมากและหลายชนิด ได้แก่ มะขามป้อม ไผ่ เป็นต้น แต่ละชนิดมีสรรพคุณและประโยชน์มากมาย เช่น ต้นไผ่ เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ชาวบ้านสามารถขุดหน่อไปประกอบอาหารได้หลายเมนู นอกจากปลูกต้นไม้ในบริเวณรอบๆวัดแล้วยังนำไปปลูกในพื้นที่สระ ซึ่งเป็นสระสาธารณะขนาดใหญ่ของหมู่บ้านโคกลำดวน การปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้นำและชาวบ้านเป็นอย่างมาก
จะเห็นได้ว่าการปลูกต้นไม้นอกจากจะได้เห็นการเจริญเติบโตของต้นไม้แล้วยังได้เห็นถึงความมือร่วมใจของคนในชุมชนอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู