บุญกระถินวัดบ้านเมืองฝางจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ที่วัดป้าบ้านเมืองฝาง มีขนวนนางรำมากกว่า 50 คน มีโรงทานมากกว่า 20 โรงทาน ในวันที่ 19 พ.ย 2546 มีบุญกระถินวัดบ้านเมืองฝาง ชาวบ้านมาทำบุญ มากกว่า 100 คน มีมาจากกรุงเทพมาทำบุญที่วัด มีโรงทานมากมาย มีนางรำมากกว่า 50 คน รำถวาย ทำบุญรับผ้าไตร เดินรอบโบสถ์ ในช่วงเย็นจัดงานลอยกระทงมีเวทีให้ร้องเพลง มีรำวงชาวบ้านที่ช่วยกันรำเพื่อนำเงินที่ได้มาทำบุญช่วยวัด และการทำบุญกระถินลอยฟ้า และกระทำกระทงขายเพื่อนำเงินเข้าวัดซึ้งในปีนี้จัดงานใหญ่ มีผู้คนมาร่วมทำบุญมากมาย

อื่นๆ

เมนู