กิจกรรมปลูกต้นไม้ที่วัดบ้านโคกลำดวล
เมื่อวันที่4 ธันวาคม 2564 ที่วัดบ้านโคกลำดวล ได้ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณวัดและสระสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน หมู่ที่9 ต.เมืองฝาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีสมาชิกของผู้จ้างงานu2tและชาวบ้าน ได้ร่วมมือกันทำกิจกรรม
ปลูกต้นไม้หลายพันธ์ุเช่น ต้นมะขา ต้นไผ่กินหน่อ ต้นมะขามป้อม ต้นขี้เหล็ก และอื่นๆอีกหลายชนิดจำนวน 1 พันต้น สวนที่เหลือจากการปลูกในบริเวณวัดและสระสาธารณประโยชน์แล้ว ทางผู้ใหญ่บ้านก็แจกจ่ายให้ชาวบ้านไปปลูกตามสวนตามนาตามไร่ของชาวบ้าน

อื่นๆ

เมนู