การเลี้ยงปลาซึ่งการเลี้ยงปลานั้นเป็นอีกอย่างนึงที่ได้รับความนิยมมากทั้งในการเลี้ยงเพื่อจำหน่ายและการบริโภค ซี่งมีหลายสายพันธุ์ที่เหมาะแก่การเลี้ยง

ปลาสลิดเพศผู้ต่างกับเพศเมียที่ครีบหลัง ครีบหลัง ปลาตัวผู้จะยาวยื่นไปจรดโคนครีบหาง ปลาสลิดจะวางไข่แพร่ พันธุ์เกือบตลอดปี ปลาตัวผู้และตัวเมียจะจับคู่กัน ปลาตัวผู้จะก่อ หวอดทำรังในระหว่างต้นไม้น้ำ เมื่อตัวเมียวางไข่ ตัวผู้จะปล่อยเชื้อเข้าผสม หลังจากนั้นปลาตัวผู้ก็จะเก็บไข่ไปพ่นติดกับรัง ปลาตัวเมียขนาดน้ำหนัก 100-200 กรัม จะมีไข่ 1000-10000 ฟอง ไข่จะฟักเป็นตัวภายใน 24-36 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 28- 30 องศาเซลเซียส

ปลาสลิดเป็นปลาที่เหมาะสำหรับเลี้ยงในนาซึ่งปล่อย ให้หญ้าขึ้นรก แปลงหนึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ปล่อยพ่อแม่ปลาให้วางไข่ แพร่พันธุ์เอง ประมาณ 15 คู่ต่อไร่ ผู้เลี้ยงปลาจะ ทยอยตัดหญ้าในแปลงแล้วหมักทิ้งไว้เพื่อให้เกิดอาหารธรรมชาติ ปลาจะโตได้ขนาดต้องการภายในเวลา 8-10 เดือน ผลผลิตของ ปลาสลิด 40 – 60 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี

อื่นๆ

เมนู