ข้าพเจ้า นางสาวสาลินี ไชยา ผู้จ้างงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
ในเดือนนี้อาจารย์ประจำโครงการ ได้มอบหมายให้ประสานงานกับประชาชน ผู้นำชุมชนบ้านโคกลำดวน ตำบลเมืองฝาง เพื่อดำเนินกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ในบริเวณวัด ชุมชนและสระน้ำประจำหมู่บ้าน โดยทางทีมงานได้มอบหมายงานเป็นส่วนต่างๆอย่างชัดเจน ซึ่งข้าเจ้าได้รับมอบหมายในการขนต้นไม้ ขุดหลุมและปลูกต้นไม้
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านโคกลำดวน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะได้เล็งถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้ ที่จะเป็นประโยชน์ให้กับหมู่บ้านในอนาคต จึงมีการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างคับคั่ง ซึ่งข้อดีของการปลูกต้นไม้มีมากมาย เช่น
1 .ช่วยให้ร่มรื่น การที่เราปลูกต้นไม้นั้น นอกจากจะช่วยให้อากาศถ่ายเทและยังช่วยทำให้อากาศดีมีร่มไว้ให้เรานั่ง ช่วยให้เราคลายร้อนได้ระดับนึง ต้นไม้จะช่วยคลายอากาศออกซิเจนมาให้เรา ให้เรารู้สึกดีผ่อนคลายในตอนกลางวันแต่ตอนกลางคืนเราไม่ควรไปนั่งหรือไปนอนใต้ต้นไม้นะเพราะว่า ต้นไม้ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์อาจไม่ดีต่อร่างกายเราก็ได้
2 .ช่วยกรองอากาศ ทุกวันนี้ไม่ว่าหันไปทางไหนก็เจอฝุ่น เจอละออง เพื่อช่วยให้การหายใจของเรานั้นดีขึ้นเรื่อย ๆ เราแค่ปลูกต้นไม้ไม่จำเป็นต้องปลูกต้นใหญ่โตมโหฬารแค่ปลูกต้นที่มันช่วยเรื่องกรองอากาศก็พอ
3 .ลดความเสี่ยงป่วย การปลูกต้นไม้ช่วยคัดกรองฝุ่นละอองเพราะว่าต้นไม้มีความชื้น ช่วยบรรเทาอาการที่เราจะเป็นโรคภูมิแพ้ได้
4 .สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ สำหรับต้นไม้ที่มันใหญ่จนเกินไปเราก็ต้องตัดทิ้งกันใช่ไหม แต่เราก็เลือกที่เอามาใช้ประโยชน์ได้ เช่นทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ ไม่ว่าจะทำเป็นโต๊ะเก้าอี้หรือใครมีฝีมือดี ๆ อาจทำเป็นเตียงนอนก็ได้

ผลจากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้พบว่าผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านโคกลำดวน ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และนำความรู้ที่ได้ในการทำกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตจริง เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้มากขึ้น และเป็นการร่วมแรงร่วมใจจึงทำให้เกิดความสามัคคีมากขึ้น

อื่นๆ

เมนู