ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาศาสตร์ราชภัฏบุรีรัมย์ เดือนธันวาคม 2564 เป็นการทำกิจกรรมในโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของ ต.เมืองฝาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
การอบรม การแปรรูปของเหลือใช้ในครัวเรือน ในตำบลเมืองฝางเป็นอีกกิจกรรมทำที่โครงการได้จัดขึ้นเพื่ออบรมให้แก่ชาวบ้าน ในการสร้างถุงที่ใช้ในการเก็บขยะที่สามารถย่อยสลายได้เพื่อทำเป็ยปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยได้ทำการสร้างจากวัสดุเหลือใช้จากการดำรงค์ชีวิตของชาวบ้านในครัวเรือน ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทางผู้จัดอบรมจึงมีการจัดอบรมเกี่ยวกับของเหลือใช้ที่สามารถนำมาแปรรูปได้ ทางผู้จัดอบรมจึงมีการสอนเกี่ยวกับขยะและการทำลายขยะที่ไม่ได้ใช้แล้ว เช่น ขยะเปียก ที่เป็นจำพวกเศษอาหารเศษผักผลไม้ โดยการมาสอนเกี่ยวกับการทำถังขยะที่สามารถใส่ขยะที่เป็น ขยะเปียกเพื่อนำขยะที่เป็นเศษอาหารมาทิ้งและนำมามักเป็นปุ๋ยชีวภาพให้กับต้นไม้ ดอกไม้ หรือทำถังขยะที่ไว้ใส่ขยะอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้โดยนำของเหลือใช้มาแปรรูป แถมยังลดปัญหาเกี่ยวกับการทำให้ขยะมีปริมาตรที่มากจนเกินไปส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในชุมชน ทำให้ในชุมชนมีความสะอาดและลดปริมาณขยะใหม่ที่จะเกิดขึ้นเพราะขยะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงไม่ได้
การอบรมนี้จะมีประโยชน์แก่ประชาชนไม่มากก็น้อยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะในครัวเหลือที่เป็นปัญหากวนใจของชาวบ้านถึงแม้จะทำลายขยะแค่ไหนขยะก็ยังไม่ลดปริมาณลงแต่ยังมีให้กวนใจอยู่ทุกวัน จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องนี้เลยมีการจัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาให้แก่ชาวบ้านสามารถแก้ไขขยะในครัวเรือนได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

อื่นๆ

เมนู