นางสาวสุฑามนต์ อะรัญ

เนื่องจากวัดโคกลำดวล ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่กว้างขวางและเหมาะสำหรับการปลูกต้นไม้ เมื่อวันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. ทางทีมงานผู้จ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลเมืองฝาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ชาวบ้านบ้านโคกลำดวลและชาวบ้านพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ อาทิ ต้นไผ่ ต้นมะขามป้อม ฯลฯ เพื่อถวายเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณวัดโคกลำดวล และบริเวณสระน้ำสาธารณะ ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประโยชน์ของต้นไม้ ได้แก่
1.ต้นไม้จะช่วยคายออกซิเจน ในเวลากลางวันทำให้เราได้อากาศบริสุทธิ์
2.ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นตัวการทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก เป็นเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อน
3.เป็นร่มเงา บังแดดให้เกิดความร่มรื่น
4.บริเวณรากของต้นไม้ ที่ยึดผิวดิน ทำให้เกิดความแข็งแรงของบริเวณผิว
5.การปลูกต้นไม้ เป็นการผ่อนคลายความเครียดได้

 

อื่นๆ

เมนู