คืนวันเพ็ญเดือน12หรือวันขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงและเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่งถือเป็นประเภณีลอยกระทง ในปีนี้วันลอยกระทงตรงกับวันที่19พฤศจิกายน2564
การลอยกระทงถือเป็นประเภณีที่มีมาแต่ช้านานแล้วซึ่งยึดถือมาจนทุกวันนี้ ณ.ที่วัดบ้านเมืองฝาง ต.เมืองฝาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ก็เช่นกันมีการจัดงานประเภณีลอยกระทงขึ้นทำให้บรรยากาศในหมู่บ้านครึกครื้นคึกคักขึ้นมากหลังจากที่มีโรคโควิด19ระบาดและห้ามไม่ให้มีการจัดงานหรือกิจกรรมใดๆขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ในการจัดงานประเภณีลอยกระทงครั้งนี้จึงทำให้คนในหมู่บ้านตื่นเต้นดีใจและมีความสุข แต่ก็ไม่ละเลยที่จะมีการรณรงค์การป้องกันและดูแลตัวเองอยู่เหมือนเดิมคือต้องสวมแมสหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ในที่ชุมชน บรรยากาศในวันลอยกระทงเป็นไปอย่างคึกคักชาวบ้านต่างพากันออกมาลอยกระทงทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างสนุกสนานและมีความสุขที่ทางวัดได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการลอยกระทงก็เพื่อแสดงความขอบคุณพระแม่คงคารวมทั้งขอขมาลาโทษที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไปในแม่น้ำลำคลองและมีความเชื่อว่าการลอยกระทงจะหมดทุกข์หมดโศกจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราตลอกไป
ประเภณีลอยกระทงเป็นประเภณีที่มีคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและศาสนาด้วยเช่นทำให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันทำให้ชุมชนได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดงานและมีส่วนช่วยสืบทอดพระศาสนาและถือเป็นโอกาสดีในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแม่น้ำลำคลองไปด้วย

อื่นๆ

เมนู