เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ในปัจจุบันค่อนข้างแพร่กระจายอย่างรวดเร็วทำให้พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองฝาง ที่ไปทำงานหรืออาศัยอยู่ในต่างจังหวัดได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก บางรายอยู่ในพื้นที่เสี่ยง และบางรายมีการติดเชื้อจากโรคโควิด-19 จึงถูกส่งตัวมารักษาที่จังหวัดบุรีรัมย์
ทางตำบลเมืองฝางจึงได้ทำจุดกักตัวสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและกลุ่มเสี่ยงจากโรค โควิด-19 ที่จะมาพักรักษาตัวและประสานงานติดต่อสำหรับผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
โดยผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้จัดเตรียมสถานที่กักตัว ณ วัดบ้านโคกลำดวน และจัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เจลล้างมือไปมอบให้จุกักตัวโควิด-19 และทำหน้าที่เวรยามดูแลความเรียบร้อย ตรวจวัดอุณหภูมิและหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

อื่นๆ

เมนู