ข้าพเจ้า นายชิตพล ยอดเพ็ชร ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคมนี้ทางกลุ่มได้มีการเข้าพบกับที่ปรึกษาประจำโครงการเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามโครงการเนื่องจากมีปัญหาเรื่องของการลงพื้นที่ เนื่องจากการเกิดโรคโควิด-19 ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานได้เหมือนอย่างที่เคย ซึ่งในการปฏิบัติงานผู้จ้างงานได้มีการปรับเปลี่ยนการทำงานไปตามสถานการณ์เพื่อความสะดวกของคนในพื้นที่และทางผู้จ้างงาน
ทางโครงการและผู้จ้างงานได้มีการจัดอบรมให้กับชาวบ้าน จากการอบรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และการทำอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 ทำให้ชาวบ้านในตำบลเมืองฝางได้รู้จักวิธีการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การทำเจลล้างมือ การทำสเปรย์ล้างมือแอลกอฮอล์ และการทำฉากกั้นสำหรับป้องกันเชื้อโควิด-19 ซึ่งการทำอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ใช้เอง ทำให้ชาวบ้านประหยัดค่าใช้จ่าย ที่ต้องนำไปซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด ไปได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียว และจากการไปเดินรณรงค์ ให้ความรู้เพื่อให้ชาวบ้านพากันไปฉีดวัคซีนเยอะๆ พบว่ามีชาวบ้านให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เนื่องจากรู้ถึงผลดีผลเสียของการฉีดวัคซีน ว่าสามารถช่วยลดความรุนแรงจากการติดเชื้อได้ แต่ถึงแม้จะฉีดวัคซีนแล้วและมีอุปกรณ์ป้องกันเพียงใด ก็อย่าประมาท การ์ดอย่าตกเป็นอันขาด เพราะมีเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่ที่แพร่ระบาดได้ง่ายกว่าเดิม ทำให้ชาวบ้านตำบลเมืองฝางต้องระวังมากขึ้นเป็น 2 เท่า และทางโครงการและผู้จ้างงานได้นำเจลล้างมือ สเปรย์ล้างมือแอลกอฮอล์ และการทำฉากกั้นสำหรับป้องกันเชื้อโควิด-19 แจกจ่ายแก่โรงเรียนต่างๆประจำตำบลเมืองฝาง

อื่นๆ

เมนู