จากที่ได้พบเห็นชาวบ้านบางส่วนในบ้านโคกลำดวน ตำบลเมืองฝาง มีการนำกบมาเลี้ยง การเลี้ยงกบเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถทำรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งในการเลี้ยงกบนั้นควรทำความเข้าใจถึงวิธีการเลี้ยงให้ดีก่อน สิ่งที่ควรคำนึงถึงก่อนเลี้ยงคือ

1.ความพร้อมในด้านความรู้

2.เงินทุน

3.การวางแผนในการผลิต

4.การหาตลาดรองรับ

การเพาะพันธุ์กบ กบที่เหมาะสมคือ กบนา เพราะโตเร็วและเป็นที่ต้องการของตลาด การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ ควรเป็นกบที่มีตัวสีเหลือง ท้องขาว ตัวใหญ่ กบควรมีอายุ 8 เดือนขึ้นไป ตัวเมียถ้าให้ไข่เจริญเต็มที่ ควรมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป หรือน้ำหนัก 300 กรัม

การผสมพันธุ์ ควรเตรียมล้างบ่อซีเมนต์ให้สะอาด ใส่น้ำลงไปในบ่อลึกประมาณครึ่งฟุต หาวัชพืชน้ำมาใส่ไว้เพื่อให้ไข่กบเกาะ จากนั้นนำพ่อแม่พันธุ์กบ 1 คู่ใส่ไว้รวมกันประมาณ2-3 คืน กบจะผสมพันธุ์และวางไข่ เมื่อกบออกไข่แล้วให้นำพ่อแม่พันธุ์ออกจากบ่อ เพื่อป้องกันไม่ให้แพไข่แตก จากนั้นรอให้ไข่กบฟักออกเป็นตัวอ่อน

อื่นๆ

เมนู