นางสาววนิดา นาประโคน

พื้นที่บ้านเมืองฝาง ต.เมืองฝาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาพอหมดฤดูทำนาบางคนก็ไปทำงานก่อสร้างในตัวเมืองไปเช้าเย็นกลับ นายภัทรภณ อรัญ ชาวบ้านเมืองฝางหมู่ 1 ได้ปลูกพริกสายน้ำหยดขั้นตอนแรกทำโครงวางถังน้ำให้สูงอยู่ที่ประมาณ 6 เมตรหลังจากนั้นเตรียมดินไว้ปลูกต้นพริกไถพรวนดินแล้วทำเป็นร่องยาวเป็นแนวตามเนื้อที่ดินพอได้ร่องแล้วก็วางท่อสายน้ำหยดให้ตรงกับต้นกพริกที่จะปลูกแล้วเอาพลาสติกสำหรับปลูกพริกที่มีรูวางบนร่องให้เต็มทุกร่องสวนพริกนี้พื้นที่ประมาณ 3 ไร่ใช้ต้นพริกประมาณ 3000 ต้นพอวางพลาสติกที่มีรูเรียบร้อยแล้วก็เอาต้นพริกมาปลูกลงตามรูพลาสติกได้เลย การดูแลรักษาต้นพริกใช้สายน้ำหยดระบบไฟฟ้าและใส่ปู๋ยหมักระบบน้ำหยดเช่นเดียวกันปลูกได้ประมาณ 2-3 เดือนก็จะได้เก็บผลผลิตแล้วและนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมหลังจากฤดูการทำนาซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเกษตรกรที่ทำนาเป็นอาชีพหลักแล้วปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อเป็นอาชีพเสริมได้

 

   

 

อื่นๆ

เมนู