ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรในชุมชนหรือในหมู่บ้านของเราทุกคนต่างพร้อมร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือเจือจุนไม่ทอดทิ้งกันในช่วงที่มีปัญหาโดยเฉพาะวิกฤติโควิด19อย่างนี้
ในช่วงที่มีโรคโควิด19ระบาดแบบนี้ต่างก็ได้รับผลกระทบตามๆกันบางคนตกงานไม่มีงานทำบางคนก็อยากกลับมาอยู่บ้านกับครอบครัวเพราะกลัวโรคโควิด19ที่กำลังระบาดในขณะนี้และในชุมชนของเราก็ได้มีการจัดการเตรียมสถานที่ไว้รองรับผู้ที่มาจากพื้นที่สีแดงหรือกลุ่มเสี่ยงให้มากักตัว14วันก่อนเข้าหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชน ซึ่งทางผู้นำก็ได้จัดเตรียมกลุ่ม อสม.ผัดเปลี่ยนกันไปดูแลผู้ที่มากักตัวคอยวัดไข้เช็คอุณหภูมิร่างกายรายงานทางศูนย์จนครบ14วัน ในวิกฤติโควิด19นี้ทางผู้นำก็ได้เปิดรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มากักตัวและกลุ่ม อสม.ที่เข้าไปดูแลให้มีอาหารและน้ำดื่มในช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้าน ช่วยกันบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของอื่นๆเป็นอย่างมากถึงจะเป็นช่วงเศรษฐกิจฝีดเคืองแต่คนในชุมชนก็มีน้ำใจช่วยเหลือบริจาคตามกำลัง
ซึ่งเราจะเห็นได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชุมชนของเราทุกคนต่างพร้อมช่วยเหลือซึ่งกันและกันความมีน้ำใจของคนในชุมชนไม่เคยเหือดแห้งไปไหนพร้อมช่วยเหลือกันตลอดไปค่ะ

อื่นๆ

เมนู