โควิด week เป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดขึ้นเพื่อให้ห่างไกลจากโรคโควิค19 วันแรกได้รวบรวมอุปกรณ์ทำความสะอาดสะอาดและถังฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเริ่มทำความสะอาดที่โรงเรียนบ้านเมืองดู่เป็นสถานที่แรก ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ช่วงบ่ายไปทำความสะอาดที่วัดบ้านเมืองดู่ และได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค วันที่2 ได้ไปทำความสะอาดที่วัดบ้านโคกลำดวน และฉีนพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณศาลาและกุฏิพระ ช่วงบ่ายเดินทางไปหมู่บ้านโคกปูนทำความสะอาด วัด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค วันที่3 เดินทางไปที่หมู่บ้านโคกกลางทำความสะอาดวัดและสำนักสงฆ์กับโรงเรียนทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค แล้วเดินทางมาทำต่อที่โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง ได้พักกินข้าว และท่านผ.อโรงเรียนได้นำของพักเบรคมาให้ พอกินเสร็จก้อดำเนินการทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และไปทำความสะอาดที่วัดบ้านเมืองฝาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เดินทางไปทำความสะอาดที่หมู่บ้านโคกแสลงน้อย ไปทำความสะอาดที่วัดและทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้คะ

อื่นๆ

เมนู