นางวนิดา นาประโคน

ประวัติโดยย่อของพระครูสุทธกิติคุณ (หลวงพ่อสุเทพกิตติวัณโณ) เจ้าอาวาสวัดขวัญสะอาด อ เมือง จ ฉะเชิงเทรา ท่านเป็นพระที่มีความสามารถสูงในด้านเป็นพระนักปัฏิบัติธรรม พระนักเทศน์พระนักพัฒนาจึงมีศิษย์ยานุศิษย์รักเคารพนับถือยกย่องท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ประวัติโดยย่อของหลวงพ่อสุเทพกิตติวัณโณ ท่านเกิดที่บ้านเมืองฝาง ต เมืองฝาง อ เมือง จ บุรีรัมย์ ตอนที่ท่านอายุได้ 14 ปีท่านได้บวชเรียนเป็นสามเณรมีพระครูปริยัตยานุศาสน์อดีตเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์เป็นพระอุปัชฌาย์ บวชเป็นสามเณรปี พ.ศ.2509 ท่านบวชเรียนปฏิบัติธรรมมาตลอดได้ 5 พรรษา ท่านก็บวชพระในปี พ.ศ. 2514 โดยมีพระธรรมราชโกศลวัดอิสาณอดิตเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์เป็นพระอุปัชฌาย์ การที่ท่านเป็นพระนักปฏิบัติพระนักเทศพระนักพัฒนาไปทั่วทิศทำให้คนรู้จักและเลื่อมใสสัทธาในตัวท่านมากทุกที่ที่ท่านไปไม่ว่าจะธุระกันดานขนาดใหนเห็นวัดที่ใหนทรุดโทรมท่านก็จะพาลูกศิษย์และนักบุญที่มีจิตสัทธาบอกบุญร่วมสร้างถวายวัดนั้นๆจนได้มีชื่อเสียงในด้านการเป็นพระนักปฏิบัติพระนักพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดขวัญสะอาดจังหวัดฉะเชิงเทราและท่านได้รับพัดยศขึ้นเป็น พระครูสุทธกิตติคุณในปัจจุบันท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่คนรู้จักมากมายเป็นที่เชิดหน้าชูตาของคนบ้านเมืองฝางเพราะท่านได้สร้างโบสด์สร้างวิหาญสร้างวัดนำความเจริญไปทุกถิ่นที่ที่ท่านไปพบเจอ
นี่คือประวัติโดยย่อของพระเกจิอาจารย์ พระครูสุทธกิตติคุณเจ้าอาวาสวัดขวัญสะอาดท่านคือพระนักปฏิบัติ พระนักเทศน์ พระนักพัฒนาที่ทุกคนเลื่อมใสสัทธามีความมุ่งมั่นทำแต่ความดีสร้างแต่สิ่งดีๆให้กับพระพุทธศาสนาและบ้านเมืองอยู่ถึงทุกวันนี้

พระครูสุทธกิตติคุณ (สุเทพ กิตติวัณโณ)เจ้าอาวาสวัดขวัญสะอาด ฉะเชิงเทรา - YouTubeล็อกเก็ต - รูปถ่าย : ล็อคเก็ต พระอาจารย์สุเทพ กิตติวัณโณ วัดขวัญสะอาด จ.ฉะเชิงเทรา

อื่นๆ

เมนู