กัลยาณี  เย็นรัมย์

 

ในการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจ้างงานช่วงแรกจะเป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลศักยภาพตำบลรายครัวเรือน ทุกวันจะต้องเดินทางจากตำบลหนองสองห้องไปยังตำบลเมืองฝางเพื่อรวมตัวกับสมาชิกในกลุ่ม  โดยใช้เส้นทางบุรัมย์-นางรอง และเลี้ยวซ้ายเข้าไปยังพื้นที่ตรงหลักกิโลเมตรที่ ๒๘ ทุกวัน ทำให้สงสัยว่าแท้จริงแล้วการเดินทางภายในตำบลและระหว่างตำบลมีเส้นทางไหนบ้าง วันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะ

การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน มีรายละเอียด  ดังนี้

๑. การคมนาคมระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง กับ อำเภอเมืองและจังหวัดบุรีรัมย์ ยาวตามทาง รพช.บร.๑๑๐๒๙ หลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๘ (ถนนบุรีรัมย์-นางรอง) ประมาณ ๓๕ กิโลเมตร  สามารถติดต่อได้สะดวก

๒. การคมนาคมระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง กับ อำเภอนางรอง ยาวตามทาง รพช.บร. ๑๑๐๒๙   หลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๘   (ถนนบุรีรัมย์-นางรอง)  ประมาณ  ๓๐   กิโลเมตร  สามารถติดต่อได้สะดวก

๓. การคมนาคมระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง กับ อำเภอประโคนชัย  ยาวตามทาง รพช.บร. ๑๑๐๒๙ หลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๙ (ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย) ประมาณ ๓๕ กิโลเมตร สามารถติดต่อได้สะดวก

๔. การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง จะเป็นถนนหินคลุก  ถนน รพช.บร. ในการเดินทางของประชาชน

โดยถนนสายหลักนตำบลเมืองฝาง ประกอบด้วย

๑.  ถนนลาดยาง                    จำนวน           ๖        สาย

๒.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      จำนวน           ๖๕      สาย

๓.  ถนนหินคลุก                    จำนวน           ๓๗      สาย

๔.  ถนนดิน                          จำนวน           ๙        สาย

 

อื่นๆ

เมนู