มะขาม เป็นผลไม้ที่มีเกิดขึ้นตามธรรมชาติในชุมชน ชาวบ้านตำบลเมืองฝางบ้างคนก็นำเอามะขามมาใช่ประโยชน์ หรือสร้างรายได้เสริม
วันนี้จะมานำเสนอวิธีถนอมมะขามเปียกไห้อยู่ได้นานขึ้นนะครับ
มะขามเป็นผลละไม้ที่มีรดเปรี้ยวและใช่ประโยชน์อีกมากมาย นำมาปรุงอาหาร นำมาขัดผิด หรือ มาทำเป็นเครื่องดื่ม เป็นต้น

วิธีทำมะขามเปียก
1.ไปหาเก็บมะขามสุกที่หาได้ ในชมชน มะขามที่
ใช่เป็นมะขามสุข ที่ตกใต้ต้น
2.นำมะขามที่เก็บได้มาปอกเปลือกออก


3.นำไปตากแดดไห้แห้ง


4.นำมาแกะเม็ดออก


5.บรรจุลงถุงมัดไห้แนน


เพียงเท่านี้ก็จะได้มะขาเปียกที่สามารถเก็บไว้ ​ได้นานขึ้น หรือนำไปขายได้แล้วครับ

อื่นๆ

เมนู