ชาวบ้านโคกกลางส่วนมากจะเลี้ยงควายไว้ในการขายแต่ล่ะปีตัวโตเต็มวัยราคาประมาน
20, 000-30,000 บาท​ ความที่เป็นแม่พันธุ์จะให้ลูกปีล่ะ1ตัวประชาชนจะเลี้ยงควายควบคู่กับการทำนาเมื่อเสร็จจากฤดูทำนาชาวบ้านก็จะปล่อยควายออกไปหากินเองพอถึงช่วงเย็นก็จะไปมัดตามนาตัวเอง ผมจะนำข้อมูลในส่วนที่ค้นพบจากการลงพื้นที่ชุมชน ส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะทำให้ชุมชนครัวเรือนมีอาชีพอย่างยั่งยืน สร้างรายได้ และพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

อื่นๆ

เมนู