นายปพนวิช ประทุม

           ตำบลเมืองฝางเป็นหมู่บ้านที่แยกจากตำบลสองห้อง ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาเขมร ปัจจุบันมีพื้นที่การปกครอง 15 หมู่บ้านชาวบ้านตำบลเมืองฝาง มีการอพยพมาจาก ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย มาตั้งถิ่นฐานและได้ประกอบอาชีพหลักคือการทำนา แต่ก็ยังยังมีชาวบ้านบางครัวเรือนที่ไม่ได้ทำนาเป็นอาชีพหลัก แต่จะเป็นการทำผลิตภัณฑ์ขายตามหมู่บ้านหรือในตำบลซึ่งในตำบลเมืองฝางได้มีผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นเองผลิตภัณฑ์ในตำบลได้แก่
– ไข่เค็มสมุนไพร
– ขนมดอกจอก
– ขนมกล้วยฉาบ
– ข้าวหมาก
– พริกเผา
– พริกแกง
– ผ้าไหม
– พวงหรีด
– น้ำชาไข่มุก
– ตุงประดับ
จุดด้อยของผลิตภัณฑ์ คือ ยังไม่มีแบรนด์ของตำบลเมืองฝาง และต้องการทำให้ถูกตามลักษณะ อย. ของสาธารณะสุข มีสถานที่การทำงานเป็นกลุ่มของตัวเอง

อื่นๆ

เมนู