ในสถานการณ์ตอนนี้ก็ช่วย อสม ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนเอกสารของผู้ที่มาจากต่างจังหวัดที่เข้ามากักตัวอยู่ที่วัดป่าสวนธรรม บ้านเมืองฝาง ประสานงานให้หมอ และช่วย อสม แคร์กิ๊ฟเวอร์ตรวจผู้ป่วยติดเตียงที่จำเป็น ตามหมู่ที่ อสม ได้รับผิดชอบ รับเเพมเพิสจากหมอและแจกผู้ป่วยติดเตียง วัดความดัน ถามผู้ป่วยว่าต้องการยาอะไร มีอาการป่วยอะไรเพิ่มบ้าง และช่วยทำกายภาพในบางครั้ง

อื่นๆ

เมนู