นางสาววิลัยลักษณ์  ศิริกรรณิกา

เสื่อกกเป็นการทอหรือสานกกให้เป็นผืนยาวเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อใช้ในการปูนั่ง,นอน ตามความต้องการหรือทอเพื่อจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนในชุมชน

การทอเสื่อหรือสาดของคนในชุมชนบ้านเมืองฝางส่วนมากแล้วชาวบ้านจะพากันไปถอนต้นกกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าต้นผือมาจากคูคลองที่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านเพื่อนำมาทอเป็นเสื่อไว้ใช้หรือจำหน่ายในชุมชนบางท่านก็จะปลูกต้นกกเองในบริเวรบ้านซึ่งเป็นกกชนิดหนึ่งเรียกว่ากกไหล กกไหลปลูกง่ายในบริเวรบ้านไม่ต้องมีน้ำขังก็ได้ กกไหลมีลำต้นเรียวกลมเล็กๆเมื่อเอามาตากแดดแห้งแล้วก็สามารถนำมาตัดแต่งทอเสื่อได้เลยแต่ถ้าเป็นกกผือลำต้นจะเป็นเหลี่ยมก่อนนำมาทอต้องเอามาผ่าซีกตามความยาวก่อนจึงจะเอามาทอเสื่อได้  เริ่มจากการไปถอนต้นกกหรือต้นผือมาทำความสะอาดตากแดดให้แห้งแล้วจึงนำกกไปย้อมสีตามความต้องการเพื่อให้เสื่อออกมามีสีสรรค์สวยงามน่าใช้และยังเพิ่มราคาสินค้าได้อีกด้วย ขั้นตอนการทอเสื่อนำเชือกไนลอนหรือเชือกเอ็นขึงที่โฮมทอเสื่อให้เป็นเส้นตามโฮมและฟืมนำกกหรือไหลสอดเข้ากับไม้สอด เพื่อที่จะสอดเข้ากับโฮมทอเสื่อเมื่อสอดกกหรือไหลเข้าไปแล้วผลักฟืมเข้าหาตัวเองให้กกหรือไหลแน่นติดกันเมื่อเสร็จเป็นผืนแล้วตัดขอบเสื่อกกให้เท่ากันเสื่อที่ทอออกมาก็จะได้เป็นลายเส้นเล็กๆสวยงามสามารถนำไปใช้หรือจำหน่ายได้ตามความต้องการ  อุปกรณ์ในการทอเสื่อ1.กรรไกร 2.กกหรือไหล 3.เชือกไนลอนหรือเชือกเอ็น 4.ฟืมทอเสื่อ 5.โ ฮมทอเสื่อ

การทอเสื่อกกนั้นต้องใช้ความปราณีตและความอดทนสูงเพราะต้องใช้ระยะเวลาในการทอมากจึงจะได้เสื่อที่สวยงามซึ่งในปัจจุบันยังมีชาวบ้านในชุมชนทอเสื่ออยู่บ้างไม่มากนักส่วนมากจะเป็นวัยผู้สูงอายุ เราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมนี้ไว้และศึกษาข้อมูลเพื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาของท้องถิ่นสู่รุ่นลูกหลานเราสืบต่อไป

อื่นๆ

เมนู