ในการสำรวจข้อมูล16ในตำบลเมืองฝางผู้เก็บข้อมูลได้พบอาชีพเสริมของผู้คนในชุมชนที่น่าสนใจนั้นคือการขายยางรถยนต์เก่าโดยจะไปตามซื้อยางรถยนต์เก่าจากที่ต่างๆหรือเหมามาเป็นจำนวนมากจากนำมาแยกสภาพขายให้กับผู้รับซื้ออีกทอดนึงซึ่งเป็นที่น่าสนว่าที่ยางรถยนต์เก่าสามารถนำไปแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างจึงสามารถกลายเป็นอาชีพเสริมได้

การนำยางรถยนต์เก่ามาใช้ใหม่ที่ผู้คนรู้จักมักจะเป็นการนำD I Yเป็นของใช้ต่างๆเช่นเป็น กระถางต้นไม้ ที่นั่ง ชิงช้า ซึ่งอาจจะต้องใช้ไอเดียและความสามารถด้านหัตถกรรมมากพอสมควร

ในด้านอุสาหกรรมยางรถยนต์เก่าส่วนใหญ่ในประเทศไทยนั้นถูกนำไปใช้ให้ความร้อนแก่อุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานปูนซีเมนต์แต่อย่างไรก็ตามในที่สุดของเล่านี้ก็จะกลับไปเป็นขยะในตอนท้ายจึงทำให้อย่างไรเสียก็ต้องเลี่ยงไมได้ที่จะต้องหาวิธีที่กำจัดเศษยางเหล่านี้  วิธีที่ดีที่สุดที่จะจัดการกับเศษยางเหล่านี้อย่างยั่งยืน และมีประโยชน์ด้วยก็คือ การนำมาทำเป็นพลังงานแปรรูป ซึ่งก็หมายความถึงน้ำมัน และแก๊สเชื้อเพลิงวิธีนี้นอกจากจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการทิ้งยางรถยนต์แล้วยังเป็นการช่วยเพิ่มทางเลือกของพลังงานทดแทนอันจะเป็นการช่วยลดปัญหาพลังงานของชาติได้อีกด้วย

โดยทั่วไปยางรถยนต์เก่าก็สามารถสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเองอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นที่เพาะพันธ์ยุงซึ่งเป็นสาเหตุของไข้เลือดออก หรือเมื่อถูกเผารวมกับขยะแล้วทำให้เกิดกลิ่น และเขม่าควันดำ แต่เมื่อนำมาเข้ากระบวนการผลิตน้ำมันก็จะช่วยลดปัญหาทั้งสองได้ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมโดยทั่วไปมีศักยภาพของความเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ไม่มากก็น้อย แต่ถ้ามีระบบการจัดการที่เหมาะสม ก็จะช่วยให้ผลกระทบนั้นหมดไป หรือเบาบางลงได้

 

อื่นๆ

เมนู