จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID19ทำให้คนในหมู่บ้านของเราและคนทั่วไปเกิดความวิตกกังวล บางพื้นที่มีการปิดตำบล-หมู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคและคอยติดตามข่าวสาร ซึ่งข้อมูลที่ได้รับก็มีทั้งจริงและปลอมปะปนกันแต่ที่สำคัญก็คือทุกคนต้องดูแลตัวเองปกป้องและระมัดระวังตัวสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งทึ่ออกนอกบ้าน
ในการแพร่ระบาดของCOVID19นี้หากมองในแง่ดี คือผู้คนทั่วไปได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลตัวเองให้ห่างใกลจากโรคภัยต่างๆมากขึ้น เช่นสถานนีอนามัยเฉลิมพระเกียรติในตำบลเมืองฝางจากเมื่อก่อนนี้การเข้ามารักษาหรือมาตามหมอนัดคนไข้ส่วนใหญ่จะมารอกันเป็นกลุ่มๆนั่งพูดคุยกันโดยไม่มีการปิดหน้ากากอนามัยหรือป้องกันการแพร่เชื้อโรคเท่าที่ควร แต่เมื่อโรคระบาดCOVID19ได้แพร่ระบาดขึ้นทำให้มีการจัดการบริหารใหม่ คือมีการจัดเก้าอี้ที่ไว้นั่งรอการตรวจให้เว้นระยะห่างกันและบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาในสถานีอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคมี อสม.คอยให้ความรู้และวัดไข้ก่อนเข้ารักษาและตรวจโรคทุกครั้งมีการวางเจลล้างมือไว้เป็นจุดให้ล้างมือบ่อยๆและทุกครั้งหลังจากการสัมผัสสิ่งของต่างๆซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านและคนไข้เป็นอย่างดี รวมทั้งสถานที่สำคัญเช่น วัด โรงเรียน และในแหล่งชุมชนต่างๆที่ต้องไปก็เช่นกันต้องสวมหน้ากากอนามัยและมีเจลวางไว้เพื่อให้ชาวบ้านได้ล้างมือบ่อยๆมีการให้ความรู้จากผู้นำชุมชน มี อสม.คอยตรวจและสอดส่องดูแลกลุ่มเสี่ยงที่มาจากต่างจังหวัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อCOVID19
จะเห็นได้ว่าโรคCOVID19ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วจนทำให้ผู้คนทั่วไปทั้งในประเทศไทยและคนทั่วโลกต่างก็ได้รับความเดือดร้อนและสูญเสียเหมือนกัน แต่อีกในมุมหนึ่งก็ทำให้ผู้คนได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลและรักษาสุขภาพตัวเองให้รอดพ้นจากโรคใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้น และได้เห็นน้ำใจของคนไทยที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมีทั้งบริจากเงินและสิ่งของที่จำเป็น บางพื้นที่มีการทำอาหารหรือข้าวกล่องมาแจกหรือแม้กระทั่งมีตู้ปัญสุขมาตั้งไว้เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาความเดือดร้อนจากโรคCOVID19ระบาดจะเห็นว่าน้ำใจของคนไทยไม่เคยเหือดแห้งหายไปจากสังคมไทยเลย

                                       

อื่นๆ

เมนู