นางสาวกัลยาณี เย็นรัมย์

             ในจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 โดยจัดให้ประชาชนจองคิวเข้ารับวัคซีนหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการไปจองด้วยตนเอง จองผ่านแอปพลิเคชัน หรือผ่านทางอาสาสมัครชุมชน จากการที่ได้สัมภาษณ์คนในพื้นที่ที่ได้รับการฉีดวัคซีนได้ข้อมูลดังนี้

1.การเตรียมตัวก่อนเข้ารับวัคซีน
ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำเยอะๆ งดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สองวันก่อนก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้งดการออกกำลังกายหนักๆ หากเจ็บป่วย มีไข้ ไม่สบาย ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อน ส่วนใครที่มีโรคประจำตัว ให้ปรึกษาแพทย์ก่อน
2.ระหว่างเข้ารับการฉีดวัคซีน
เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลการลงทะเบียนหรือบัตรคิว จากนั้นกรอกข้อมูล ชื่อ-สกุล น้ำหนัก ส่วนสูง และวัดความดัน หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ก็จะให้ไปทำบัตร และ รอเรียกชื่อฉีดวัคซีนได้เลย
3.หลังจากฉีดวัคซีน
หลังจากฉีดวัคซีนแล้ว จะให้สังเกตอาการ 30 นาที แบ่งเป็น 15 นาทีแรก ให้วัดความดัน วัดไข้ ว่าการเต้นของหัวใจสูงหรือต่ำไหม หลังจากนั้น รออีก 15 นาที วัดอีกรอบ ถ้าทุกอย่างปกติ รับบัตรคิว ที่จะมาฉีด เข็มที่ 2 ได้เลย อาการหลังฉีด มีปวดแขนเล็กน้อย และรู้สึกง่วง เมื่อกลับจากฉีดวัคซีนยังต้องสังเกตอาการตัวเองต่ออีก 48-72 ชั่วโมง หากพบอาการผิดปกติรุนแรง เช่น ชาครึ่งซีก แขนขาอ่อนแรง ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

อื่นๆ

เมนู