นางสาวจุฑามาศ คะรัมย์

 

บ้านเมืองดู่บริบูรณ์ หมู่ 10 ชาวบ้านในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาเป็นหลัก
โดยชาวบ้านที่นี่ทำนาปีละ 1 ครั้ง และส่วนใหญ่มีอาชีพเสริมระหว่างรอเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือว่างเว้นจากการทำนา เช่น รับจ้างตัดอ้อย รับจ้างทำงานก่อสร้าง หรือเลี้ยงสัตว์จำหน่าย และผู้เขียนได้คัดเลือกอาชีพเลี้ยงสัตว์ชนิดหนึ่ง
ที่น่าสนใจมาเขียนลงในบทความ  นั่นก็คือ การเลี้ยงไส้เดือนดิน เป็นหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจและสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงได้ ทั้งยังเลี้ยงง่ายขั้นตอนการดูแลไม่ยุ่งยากอีกด้วย

จากการสัมภาษณ์ผู้เลี้ยงไส้เดือนดิน ขั้นตอนแรกเริ่มจากการเตรียมบ่อเลี้ยง อาจจะเป็นกาละมังหรือท่อปูนก็ได้ หลังจากการเตรียมบ่อเรียบร้อย นำปุ๋ยคอกมาแช่น้ำทิ้งไว้แล้วเอาไปผสมกับขุ๋ยมะพร้าว หลังจากนั้นนำไส้เดือนเทลงไป ความรดน้ำให้ดินชุ่มชื้นอยู่ตลอด เพระไส้เดือนดินชอบ อาหารที่ให้ก็เป็นเศษผัก เปลือกแตงโม
การเลี้ยงต้องใช้ระยะเวลา 3-4 เดือน จึงสามารถจำหน่ายได้ บางคนที่รับซื้อไปเอาไปเป็นปุ๋ยหมักบ้าง เอาไปเป็นอาหารให้กับปลาสวยงามได้ ราคาขายก็อยู่ที่ กิโลกรัมละ 500 บาท

จะเห็นได้ว่าการเลี้ยงไส้เดือนดินเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจทำรายได้มากพอสมควร เหมาะกับการทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้อีกหนึ่งช่องทาง

 

อื่นๆ

เมนู