ชิตพล  ยอดเพ็ชร

 อยู่ตำบลเมืองฝางมาตั้งนาน  ถ้าถามว่าภูมิอากาศของตำบลเมืองฝางเป็นอย่างไร ก็คงต้องตอบว่า มี ๓ ฤดู คือ ร้อน ร้อนมาก และร้อนมาก ๆ   แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะมีสภาพอากาศไม่ร้อนหรือหนาว อุณหภูมิอยู่ระหว่าง ๒๑-๔๐ºC   มีฝนตกตกเฉลี่ยปีละ ๔ เดือน

(๑.)  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือนพฤษภาคม  ระยะเวลาประมาณ ๔  เดือน โดยอากาศจะร้อนมากในช่วงเดือนเมษายน ถึงต้นเดือนพฤษภาคม

(๒.)  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน เป็นระยะเวลา ๔ เดือน โดยเฉลี่ยตกมากในเดือนมิถุนายน และสิงหาคม

(๓.)  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม ระยะเวลา ๔ เดือน  เดือนมกราคม  เป็นเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำที่สุด

เห็นไหมว่าไม่ได้แตกต่างจากตำบลอื่นนักหรอก ภาคอิสานลักษณะอากาศจะใกล้เคียงกันหมด แต่ช่วงนี้จะมีของแถมเป็นฝุ่น ควันจากการเผาไหม้เพิ่มมากขึ้น เพราะเข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว นอกจากจะฝุ่นที่พัดมากับลมเป็นปกติแล้ว ยังหอบเอาควันและ PM ๒.๕ มาเป็นของแถมอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู