นางสาวเปรมกมล  ปลงรัมย์

       บ้านเมืองดู่ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหมู่บ้านที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ โดยจะมีการปลูกข้าว ทำนา ปีละ 1 ครั้ง ตามช่วงฤดูการทำการเกษตรกร และหลังจากช่วงนี้ที่ว่างจากการปลูกข้าว ก็จะมีผู้สูงอายุที่ว่างงานจะการประกอบอาชีพทางการเกษตรจะมีอาชีพเสริมที่ช่วยสร้างรายได้ในช่วงที่ว่างจากการทำการเกษตรกร ส่วนใหญ่ในหมู่บ้านจะมีผู้สูงอายุมากที่ยังทำการเกษตร และที่ว่างจากการทำการเกษตร ก็จะทำอาชีพเสริม คือ เครื่องจัด เช่น การสารกระด้ง การทำไชใส่ปลา นอกเหนือจาการทำจักสาน ก็จะมีการ     ปลูกพลิก ปลูกผัก ปลูกหอมแดง ไว้ขาย และผู้เขียนได้คัดเลือกอาชีพเสริมที่น่าสนใจมาเขียนบทความ คือ การสานกระด้ง ซึ่งเป็นอาชีพที่น่าสนใจ และสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุได้อีกด้วย

จากการสัมภาษณ์ผู้เท่าผู้แก่ ที่สานการะด้งมีความรู้และนำมาเป็นอาชีพเสริม เพราะการทำกระด้งใช้อุปกรณ์ทำไม่มากและสามารถหาได้จากตามบ้านเรือนไม่เสียงบประมาณมากในการทำ และสามารถขายได้ในราคาไม่แพง ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุได้ กระด้งฝัดข้าว กระด้งชนิดนี้สานด้วยไม้ไผ่และหวายสำหรับใช้งานเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำไร่ทำนา เป็นกระด้งฝัดข้าวที่มีรูปแบบและลายสานที่ถือว่าเป็นเครื่องจักสานชั้นเยี่ยม ที่ออกแบบรูปร่างและลวดลายประณีตประสานกับการใช้สอยได้เป็นอย่างดี และมีคุณค่าทางความงามด้วย กระด้งลายขอนิยมสานด้วยตอกไม้ไผ่สีสุก เพราะเป็นไม้ไผ่ที่มีเนื้อแข็งและเหนียว

ต้นทุนในการสานกระด้งประกอบด้วยไม้ไผ่ที่หาได้ตามบ้านเรือน และใช้อุปกรณ์ไม่มากใช้เวลาทำไม่นาน จะขายได้ถ้าเป็นอันเล็กก็ประมาณ 50 บาท ถ้าเป็นขนานกลาง ก็ประมาณ 100-150 บ้าน ถ้าเป็นอันใหญ่อยู่ที่ 200-250 บาท ตามขนานของกระด้ง

 

อื่นๆ

เมนู