เบ็ญญา  เลี่ยมนางรอง

       การจัดการประชุมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 มีการจัดการประชุมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนระหว่างคณะอาจารย์และตัวแทนชุมชนโดยให้แต่ละชุมชนนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตัวเอง ได้แก่ ข้าวหมาก กล้วยฉาบ ไข่เค็มสมุนไพร พวงหรีด ขนมดอกจอก น้ำพริกเผา พริกแกง ผ้าฝ้ายทอมือ ชาไข่มุก และตุงมงคล เป็นต้น โดยส่วนตัวมีความสนใจเกี่ยวกับตุงมงคลประดับ ปกติเราสามารถพบเจอได้ในภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์  แต่ในพื้นที่ใกล้เคียงยังไม่พบเห็น ตุงมักใช้ประดับในงานบุญประจำปีต่างๆจากการสอบถามกลุ่มผู้ประดิษฐ์ตุงทำให้ทราบว่าแนวคิดริ่เริ่มมาจากโลกออนไลน์ จึงเกิดไอเดียนี้ขึ้นนำมาประดิษฐ์ภายในกลุ่มประกอบกับความชอบชื่นชมในความงามของสมาชิกและเล็งเห็นว่าน่าจะเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ อีกทั้งยังได้ทราบว่าตุงไม่ได้มีไว้ประดับเพื่อความสวยงามเท่านั้น ตุงยังซ่อนไปด้วยความเชื่อของชาวอีสานที่ว่าสัญลักษณ์เกี่ยวกับโชคลางของชาวอีสาน ซึ่งมีความเชื่อพื้นฐานจากวัฒนธรรมของผี พราหมณ์และพุทธ ที่หลอมรวมเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของภูมิภาค ตุงอุปกรณ์หาง่ายและไม่มาก ใช้ระยะเวลาสั้นประมาน 1-3 วันเท่านั้น แต่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการไหมพรมและลูกปัดที่หลากหลายสีสัน ตุง มีทั้งประเภทสี่ด้านหรือหกด้าน และหลายมิติ ทำมาจากเส้นไหมหรือเส้นด้ายที่มีหลากหลายสีสันมัดกับไม้ไผ่ที่เหลาแล้วแต่จะกำหนดขนาด มัดและม้วนจนเป็นวงรอบคล้ายใยแมงมุมที่โยงไปโยงมา เนื่องจากตุงมีหลายรูปแบบและหลายขนาด มูลค่าก็ต่างเช่นกัน ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 100-500 บาท โดยกลุ่มผู้ประดิษฐ์เล่าว่าตั้งแต่มีการประดิษฐ์ตุงมงคลผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานดูมีชีวิตชีวาขึ้นสภาพจิตใจดีขึ้นจากเมื่อก่อนหน้านี้อยู่บ้านนั่งๆนอนๆในแต่ละวัน จากการนำเสนอของตัวแทนในที่ประชุมซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นการรวมกลุ่มกันเองของสมาชิกได้พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในระดับมาตราฐาน สามารถส่งออกสู่ผู้ที่สนใจภายนอกไม่ใช่แค่ภายในชุมชน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิก

       จะเห็นได้ว่าจากการประชุมในครั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของชุมชนในตำบลเมืองฝางมีความหลากหลายรูปแบบ เช่น ตุงประดับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เปิดโอกาสให้สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดสู่การยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

อื่นๆ

เมนู