การนวดไทย หรือหัตถเวชกรรมไทย เป็นศาสตร์และศิลป์อีกแขนงหนึ่งที่สำคัญ ของหลักวิชาการแพทย์แผนไทย ในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ การนวดไทยในปัจจุบัน เป็นภูมิปัญญาไทย ที่ได้ผ่านการบูรณาการ ร่วมกับองค์ความรู้ ของศาสตร์การแพทย์ ในระบบการแพทย์อื่นๆ จนพัฒนาเป็นการนวดไทย ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในประเทศ และในระดับนานาชาติ การนวดไทยเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการตรวจ การวินิจฉัย การบำบัด การส่งเสริม และการฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยวิธีการกด การคลึง การบีบ การดัด การดึง การประคบ และการอบ ทั้งนี้ตามหลักวิชาการแพทย์แผนไทย การประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร รวมทั้ง กายบริหารฤๅษีดัดตน ก็จัดเป็นองค์ความรู้ในวิชาการนวดไทยด้วย

การนวดโกยท้อง  มีความเชื่อว่าการเจ็บป่วยของร่างกายนั้น มีท้องเป็นจุดศูนย์กลางหลัก หากท้องมีความแข็ง ตึง แสดงว่าบริเวณอื่นของร่างกายมีความผิดปกติ เช่น อาการปวดหลัง ปวดเอวร้าวไปถึงบริเวณขา หรือแม้กระทั้งอาการปวดท้องอืด ท้องผูกที่เกิดจากความผิดปกติของเลือดลมในร่างกายไหลเวียนได้ไม่สมดุล

การโกยท้องให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้มีการคลายตัวก่อนก็จะทำให้โรคหรือกล้ามเนื้อบริเวณอื่นๆง่ายได้ด้วยเช่นกัน

วิธีการรักษา : หมอพื้นบ้านจะทำการซักประวัติ แล้วใช้มือ อุ้งมือ ฝ่ามือ นิ้วมือ กดนวดโกยบริเวณท้องให้เส้นบริเวณท้องหย่อน ไม่ตึง เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น

เหมาะกับโรค : ปวดหลัง ปวดท้อง โรคผู้หญิง

อื่นๆ

เมนู