โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ข้าพเจ้า นางสาวกัญญาณัฐ บางรุ่ง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร SC-07

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

       เดือนธันวาคม ..2564 ดิฉัน ทีมงานและคณะอาจารย์ได้ลงพื้นที่ วนอุทยานเขากระโดงจัดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย กิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยาเข้าร่วมกิจกรรม ได้ฟังการบรรยายต่างๆให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา จุดต่างๆที่ต้องแวะชม การท่องเที่ยววนอุทยานเขากระโดง แดนลาวา ป่าวัฒนธรรม ภูเขาไฟ

       เมื่อเริ่มกิจกรรมวิทยากรได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของภูเขาไฟกระโดง เดิมทีชาวบ้านเรียกภูเขานี้กันว่าพนมกระดองที่แปลว่าภูเขากระดองเพราะมีลักษณะคล้ายกระดองเต่า ต่อมาก็เรียกกันจนเพี้ยนเป็นกระโดงจึงกลายมาเป็นชื่อภูเขาไฟกระโดงในปัจจุบัน

       จุดที่สำคัญของการมา วนอุทยานเขากระโดงแห่งนี้คือการขึ้นไปไหว้พระประจำเมืองหรือที่เรียกกันว่าพระสุภัทรบพิตรซึ่งเป็นพระที่ประดิษฐานอยู่ด้านบนเขากระโดงเป็นพระพุทธรูปคู่เมืองบุรีรัมย์ จุดเช็คอินที่น่าสนใจและผู้ที่มาพักผ่อนมักจะไปเยี่ยมชมอยู่เสมอก็คือที่จุดตั้งเหรียญอธิฐานจิตรอยพระพุทธบาทจำลองซึ่งเป็นรอยพุทธบาทจำลองอายุมากกว่า 100 ปี เชื่อกันว่าถ้าหากใครนำเหรียญมาตั้งได้บนรอยของพระพุทธบาท ผู้นั้นคิดอันใดก็จะได้ดั่งใจสมดังปรารถนา จุดเช็คอินต่อมา ก็คือสะพานแขวนลาวาตรงปากปล่องภูเขาไฟที่เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวไหลลอดสะพานแขวนซึ่งปากปล่องนี้มีอายุราว 6-9 เเสนปี จุดนี้ก็ยังเคยเป็นจุดที่ระเบิดของภูเขาไฟมาก่อน เเละในปัจจุบันก็มีซากหินลาวาอยู่เต็มบริเวณโดยรอบ ซึ่งบนสะพานแขวนลาวานี้ก็จะมีจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถนำกุญแจมาคล้องรักกุญแจใจได้เเละมีความเชื่อกันว่าคู่ใดที่นำกุญแจมาล็อคไว้ด้วยกัน จุดนี้จะทำให้รักกันยาวนาน

       ภูเขาไฟกระโดงเเห่งนี้ก็ยังมีพันธุ์ไม้หายากชนิดหนึ่งที่มีชื่อเสียงซึ่งจะมีเฉพาะตามซากภูเขาไฟเก่าเท่านั้น ชาวบ้านในท้องที่เรียกเป็นภาษาเขมรว่าขะนุยขมอจ หรือมีชื่อภาษาไทยเรียกว่า “ต้นหีผี” หรือ “มะกอกโคกนั่นเอง นอกจากพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดก็มีสิ่งหนึ่งที่เป็นน่าสนใจไม่น้อยกว่าพันธุ์ไม้ก็คือหินลาวานั่นเอง หินลาวาที่เขาแห่งนี้สามารถนำไปลอยน้ำได้เนื่องจากหินมีรูพรุนอยู่มากมายจึงทำให้มีความเบาและลอยตัวขึ้นเหนือน้ำได้

     จุดสุดท้ายที่ได้พานักเรียนไปเยี่ยมชมก็คืออ่างเก็บน้ำวุฒิสวัสดิ์เป็นสถานที่ปรับปรุงใหม่เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจหรือค้างแรมของนักท่องเที่ยวได้ ภายในบริเวณรอบอ่างก็ยังเป็นเส้นทางสำหรับการวิ่งออกกำลังกายมีจุดชมวิวบนศาลาริมน้ำเเละใกล้ใกล้กันนั้นก็ยังมีน้ำตกขนาดเล็กที่เกิดจากธารลาวาในอดีต

       การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กๆที่เป็นเยาวชนของชาติได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้โรงเรียน การเรียนรู้นอกสถานที่ ทำให้เด็กๆได้มีความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำมากขึ้นส่งผลไปถึงสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพต่อไปได้อีกด้วย

ผู้เขียนบทความ นางสาวกัญญาณัฐ บางรุ่ง

ประเภท บัณฑิตจบใหม่

SC-07 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู