การพัฒนาทักษะตามโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

( SC07- ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์)  

 

ปลาส้ม

                  เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาดิฉัน  นางสาวจันทิมา  บุญรัมย์  (บัณฑิตจบใหม่)  และคณะการทำงาน  ได้ทำการประชาคมกันที่ตำบลเสม็ด  เพื่อปรึกษาและพูดคุยกันต่อแนวทางในการพัฒนาชุมชน  และได้ข้อสรุปว่าจะดำเนินการทำโครงการเกี่ยวกับการทำปลาส้ม  เพื่อให้เกิดรายได้ภายในชุมชน  ผลสรุปจากการโหวตได้โหวตให้มีการทำปลาส้ม  เพื่อจะทำเป็นอาชีพเสริมสร้างภายในชุมชน  ทำให้ดิฉันได้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมบทความเกี่ยวกับปลาส้ม

ปลาส้ม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากปลาที่ผ่านกรรมวิธีการหมักด้วยเกลือ ข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวนึ่ง จนมีรสเปรี้ยว นับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถนอมอาหารชนิดหนึ่ง ซึ่งนิยมบริโภคกันมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลางบางจังหวัด การผลิตส่วนใหญ่เป็นการผลิตแบบอุตสาหกรรมในครอบครัว อาศัยเทคนิควิธีที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา ทำให้ปลาส้มในแต่ละพื้นที่มีรสชาติ หรือคุณภาพแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสูตรการผลิต ปลาที่นิยมนำมาใช้ทำปลาส้มเป็นปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลาสวาย ปลานวลจันทร์ และปลาสร้อย   โดยปลาส้มแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ

  1. ปลาส้มตัว เป็นปลาส้มที่ทำจากปลาทั้งตัวที่ผ่าท้องควักไส้ออกแล้ว
  2. ปลาส้มชิ้น เป็นปลาส้มที่ทำจากปลาที่หั่นเป็นชิ้น
  3. ปลาส้มเส้น เป็นปลาส้มที่ทำจากเนื้อปลาล้วนที่หั่นเป็นเส้น

ปลาส้มจัดเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  เนื่องจากมีโปรตีน  วิตามิน  และแร่ธาตุสูง

ปัจจุบันปลาส้มกลายเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีการผลิตเพื่อเป็นการค้ามากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย  ทำให้คณะการทำงานและผู้นำชุมชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของตรงนี้ว่าผลิตภัณฑ์ปลาส้มสามารถนำมาสร้างเป็นอาชีพได้  และสามารถนำมาพัฒนาประชาชนในชุมชนได้เพื่อให้มีการสร้างอาชีพและรายได้เพิ่มมากขึ้น  ทั้งนี้คณะการทำงานจะได้เร่งการลงมือทำตามโครงการที่วางแผนไว้ต่อไป

 

                                                                                                                                         นางสาวจันทิมา  บุญรัมย์

                                                                                                                                                บัณฑิตจบใหม่

SC07-ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู