สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาว สร้อยสุวรรณ ตั้งสำราญจิต ประเภทนักศึกษา หลักสูตร  sc-07 ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย

ดิฉันได้หาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใน ต .เสม็ด อ.เมือง พบว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ “วนอุทยานเขากระโดง”

วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว มีปากปล่องทะลุเห็นได้ชัดเจน จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว และที่ศึกษาประวัติศาสตร์ ธรณีวิทยาและชีววิทยา บนเขากระโดงยังมีโบราณสถานสมัยขอมที่สำคัญ คือ รอยพระพุทธบาทจำลอง และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ชื่อว่า “พระสุภัทรบพิตร” พระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่เมืองบุรีรัมย์ ประดิษฐานอยู่บนยอดเขา ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของคนในท้องถิ่นอีกด้วยค่ะ

 

 

ปากปล่องภูเขาไฟเขากระโดง มีอายุประมาณ 3 แสนถึง 9 แสนปี สูงจากระดับน้ำทะเล 265 เมตร ซากปากปล่องเป็นรูปพระจันทร์ ครึ่งซีก ยอดเนินเขาเป็นขอบปล่องด้านทิศใต้เรียกว่า เขาใหญ่ ส่วนยอดเนินเป็นขอบปล่องด้านทิศเหนือเรียกว่า เขาน้อย หรือ เขากระโดง ส่วนบริเวณที่เป็นขอบปล่องปะทุคือ บริเวณที่เป็นหุบเขา

 

ปัจจุบันมีสภาพเป็นสระน้ำเป็นซากภูเขาไฟที่ยังคง สภาพดีและ มีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทย มีเส้นทางเดินชมรอบปล่องและมีสะพานแขวนให้ยืนชมจากมุมสูงได้อย่างชัดเจน

นางสาว  สร้อยสุวรรณ ตั้งสำราญจิต

ผู้จ้างงาน ตำแหน่งนักศึกษา

sc-07   ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู