ข้าพเจ้า นางสาวอิสตรี อินทรกำแหง ผู้จ้างงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท ประชาชน หลักสูตรsc07 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หลักการทำงานในเดือนสิงหาคมนี้ วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:30น. ได้ร่วมประชุมวางแผนกับทางท่านอาจารย์ประจำหลักสูตรก่อนการลงพื้นที่การปฏิบัติผ่านทาง Google meet ท่านอาจารย์ชี้แจ้งการทำงานและมอบหมายงานในหน้าที่ของแต่ละคน ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับหน้าที่พิธีกรดำเนินงานจากท่านอาจารย์ ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากค่ะที่ได้รับเกียรตินี้

การลงพื้นที่ปฏิบัติในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 08:30น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด หมู่ที่ 4 บ้านหัววัว วันนี้ชาวบ้านที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพจากท่านวิทยากร (คุณภัทรานิษฐ์ กุลพิเชษฐ์วณิช) เจ้าของผลิตภัณฑ์เธอแอง เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการทำผลิตภัณฑ์ได้มาตราฐาน มีรางวัลการันตีมากมายจากหน่วยงานต่างๆ เช่น อย. มผช. เป็นต้น และในวันนี้เราได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตจนถึงขั้นตอนการขอจดเครื่องหมายรับรองมาตรฐานต่างๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วนมากๆ ทำให้เราได้ทราบถึงกระบวนการทำงานในการทำผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างให้มีคุณภาพ มาตราฐานการันตีตัวสินค้า เช่น ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ปลาส้ม แต่เราต้องการความแตกต่างและต้องการสร้างแบรนด์ให้กับตัวสินค้าให้ได้มาตราฐานที่ได้รับการรับรองจากทาง มผช.นั้นเราควรจะมีวิธีการอย่างไร เราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภค ไม่เพียงแต่ความอร่อยเท่านั้น แต่ต้องใส่ใจถึงอนามัยที่ถูกหลักและได้รับการการันตีจึงจะขึ้นชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างมืออาชีพ ทั้งนี้เราต้องสร้างจิตตระหนักให้เกิดขึ้นกับตัวผู้ผลิตเสียก่อนให้เข้าถึงความสำคัญของการจดเครื่องหมายรับรองอย. , มผช. ใบจดแจ้ง เป็นต้น เราถึงจะเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

กราบขอบพระคุณสำหรับโอกาสดีๆจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ได้มีโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในโครงการนี้ค่ะ

ผู้เขียนบทความ

นางสาวอิสตรี อินทรกำแหง ผู้จ้างงานประเภท ประชาชน หลักสูตร Sc07 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ลิ้งค์วีดิโอการทำงาน

isatree-08-sc07

 

 

อื่นๆ

เมนู