โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ข้าพเจ้านางสาวนาฎลัดดา ธุระเสร็จ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร SC-07 ได้นัดประชุมกับทีมจ้างงานเพื่อปรึกษาและสรุปผลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลที่ผ่านมา หาแนวทางในการพัฒนาและความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาตามข้อเสนอแนะที่ได้จากคนในชุมชน ผู้นำ และที่ผู้จ้างงาน

วันที่30 มีนาคม 2564 ทางทีมผู้จ้างงานและอาจารย์ผู้ดูแลได้ลงพื้นที่นัดประชุมกับทางผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้านในตำบลเสม็ด ณ ศาลาประชาคมบ้านหัววัว ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สรุปข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการสำรวจในช่วง2เดือนที่ผ่านมา ว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนายกระดับเศรษฐกิจของตำบลได้อย่างไรบ้าง ซึ่งตำบลเสม็ดยังคงมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ชุมชน สถานที่สำคัญหลายแห่ง อาทิ วนอุทยานเขากระโดง วัดป่าเขาน้อย อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด และยังมีผลิตภัณฑ์ปลาส้มที่เป็นOTOPของชุมชนที่จะสามารถพัฒนาต่อยอด

 

 

 

อื่นๆ

เมนู