โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ข้าพเจ้า นายวัชรินทร์ อินอักษร        ประเภท บัณฑิต จบใหม่ หลักสูตร SC-07 

เมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าพร้อมคณะอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน ได้ลงพื้นที่ในการนำอุปกรณ์ ต่างๆ ไปมอบแก่ประชาชน            ในชุมชนบ้านเสม็ด และ วัดในชุมชน เช่น อ้างล้างมือ แอลกอฮอล์ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการในการทำแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมทั้งวิธีการทำหน้ากากอนามัย เพื่อไว้ใช้ป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 

ได้นำอุปกรณ์อ้างล้างมือมามอบแก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าไรเร และศาลากลางหมู่บ้าน เพื่อใช้ประโยชน์ในการล้างมือทำความสะอาดในการทำกิจกรรมต่างๆ  ก่อน-หลัง เพื่อสุขอนามัย ที่ดี ปลอดภัยห่างไกลจาก  COVID-19 

นาย วัชรินทร์ อินอักษร
บัณฑิต จบใหม่ SC-07 คณะวิทยาศาสตร์
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

อื่นๆ

เมนู